Kontakt
an image
Ubezpieczenia
Jolanta Moroń
Email: jola@bdgjj.pl

Tel. 696 943 660

PostHeaderIcon Ubezpieczenie domu, mieszkania

Pożar, zalanie, kradzież - jest wiele zdarzeń, które mogą nas pozbawić tego, na co długo pracowaliśmy. Nawet jeśli stracimy wszystko, co mamy, ubezpieczenie pozwoli odtworzyć utracone mienie.
Ubezpieczenie jest odpowiednie dla każdej osoby, która chce zabezpieczyć się na wypadek utraty bądź zniszczenia swojego mienia.


Co zapewnia to ubezpieczenie domu, mieszkania?

 • Dzięki ubezpieczeniu wg wartości odtworzeniowej (nowej) wysokość wypłaconego świadczenia pozwala na odkupienie utraconego mienia tej samej jakości i rodzaju.
 • Majątek jest ubezpieczony nie tylko od uderzenia pioruna, ale także na wypadek przepięcia.
 • W razie określenia sumy ubezpieczenia metodą wyceny powierzchniowej, limit odpowiedzialności dla urządzeń/ sprzętu elektronicznego, audiowizualnego, komputerowego, fotograficznego, nośników danych, instrumentów muzycznych wynosi nie więcej niż do 80% łącznej sumy ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów wykończeniowych.
 • Istnieje możliwość dowolnego wyboru limitu na przedmioty wartościowe.
 • Ubezpieczenie zapewnia ochronę mienia podczas przeprowadzki w dwóch mieszkaniach.
 • Ubezpieczenie obejmuje mienie oddane do naprawy, konserwacji, czyszczenia.
 • Pokrywane są koszty zamieszkania w hotelu, jeżeli ubezpieczone mieszkanie w wyniku zajścia zdarzenia objętego ochroną nie nadaje się do zamieszkania.
 • Ochroną ubezpieczeniową są objęte wszystkie ruchomości znajdujące się w miejscu ubezpieczenia i stanowiące własność ubezpieczającego.
 • Ochroną ubezpieczeniową są objęte wszystkie ruchomości znajdujące się w miejscu ubezpieczenia i stanowiące własność ubezpieczającego
 • Umowa ubezpieczenia pozwala dopasować zakres ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb dzięki możliwości wyboru spośród czterech wariantów. Poszczególne zakresy ubezpieczenia różnią się rodzajem ryzyka i szkód objętych ochroną.
 • Ubezpieczenie obejmuje koszty, które musiały być poniesione w związku z wystąpieniem szkody.

PostHeaderIcon

Reklama