Kontakt
an image
Ubezpieczenia
Jolanta Moroń
Email: jola@bdgjj.pl

Tel. 696 943 660

PostHeaderIcon Ubezpieczenia grupoweGrupowe ubezpieczenie na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie to dobre zabezpieczenie życia i zdrowia pracowników, członków ich rodzin oraz możliwość gromadzenia środków na przyszłość. Allianz oferuje szeroki wachlarz umów dodatkowych pozwalających zabezpieczyć pracownika i jego rodzinę, które dają poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Nowoczesne ubezpieczenie “Allianz Rodzina” dzięki swojej elastyczności zadowoli każdego pracownika i może być doskonałą alternatywą dla tradycyjnych programów zabezpieczenia socjalnego.

Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie?

Grupowe ubezpieczenie na życie „Allianz Rodzina” podnosi atrakcyjność warunków zatrudnienia w przedsiębiorstwie, poprzez wprowadzenie dodatkowego pakietu świadczeń. Zapewnia pomoc finansową pracownikom i ich rodzinom w przypadku wystąpienia nagłych zdarzeń losowych. Kolejne korzyści dla pracodawcy wynikające z wdrożenia ubezpieczenia na życie to:

 • pomoc w tworzeniu stabilnej, lojalnej i identyfikującej się z firmą kadry pracowniczej,
 • skonstruowanie skutecznego narzędzia zarządzania kadrami,
 • podniesienie atrakcyjności pracodawcy na rynku pracy oraz spowodowanie zmniejszenia fluktuacji kadr,
 • umocnienie wizerunku firmy na rynku pracy dzięki atrakcyjnej polityce kadrowej,
 • możliwość wprowadzenia systemu motywującego najlepszych pracowników do związania się z firmą na długie lata,
 • możliwość zwolnienia pracodawcy z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej (par. 93 Kodeksu Pracy),
 • możliwość wliczenia płaconych przez pracodawcę składek w koszt uzyskania przychodu.
Co zapewnia to ubezpieczenie?
 • Możliwość swobodnego kształtowania zakresu ubezpieczenia zależnie od potrzeb i możliwości osób przystępujących do umowy.
 • Możliwość rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o umowy dodatkowe dot. zdrowia pracownika.
 • Możliwość objęcia ochroną rodziny pracownika.
 • Możliwość zmiany charakteru ubezpieczenia na inwestycyjny i oszczędzania na przyszłość w ramach umowy dodatkowej z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
 • Możliwość elastycznego kształtowania polityki socjalnej wobec pracowników.
 • Brak konieczności badań lekarskich przy przystąpieniu do ubezpieczenia.
 • Ochrona ubezpieczeniowa przez 24 godz. na dobę na całym świecie.
 • Możliwość indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia.


 • Grupowe ubezpieczenia zdrowotne

  Grupowe ubezpieczenie zdrowotne skierowane jest do firm, które chcą zapewnić swoim pracownikom, a także ich rodzinom wszechstronną opiekę medyczną. Różnorodna i bogata oferta Allianz umożliwia wybór programu najbardziej odpowiadającego oczekiwaniom pracodawcy i pracowników. Ubezpieczonym pracownikom ubezpieczenie daje poczucie bezpieczeństwa, szybki i bezgotówkowy dostęp do lekarzy, badań laboratoryjnych i diagnostycznych, profesjonalną i kompleksową poradę wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej, możliwość leczenia w prywatnych zakładach opieki lekarskiej w ponadstandardowych warunkach. Pracodawcy, który jest ubezpieczającym, daje niezwykle efektywne narzędzie wspomagające działania w sferze polityki personalnej i umacnia jego pozycję na rynku pracy.

  Allianz Opieka Zdrowotna

  Dostęp do opieki medycznej w kilkuset prywatnych placówkach medycznych na terenie całego kraju. Szeroki wybór wariantów ubezpieczenia wzbogaconych umowami dodatkowymi. Wyjątkowy na rynku pakiet assistance dołączany do każdego wariantu. To unikalne rozwiązania, jakie oferuje Twojej firmie Allianz Opieka Zdrowotna, stając się atutem w oczach pracowników i ich rodzin.


PostHeaderIcon

Reklama