Kontakt
an image
Ubezpieczenia
Jolanta Moroń
Email: jola@bdgjj.pl

Tel. 696 943 660

PostHeaderIcon Ubezpieczenia komunikacyjne

OC

Wartość ubezpieczenia OC doceniamy wtedy, gdy jako posiadacz lub prowadzący pojazd wyrządzimy komuś szkodę, za którą nie musimy płacić z własnej kieszeni. W Allianz Polska możemy liczyć na coś więcej. W trudnej sytuacji pomoże nam “Mini Car Assistance” dodawany bezpłatnie do obowiązkowego ubezpieczenia.

Wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej to obowiązek każdego kierowcy. Powinien on wozić zawsze ze sobą oryginał polisy lub dowód opłacenia ostatniej składki.

Autocaso

Możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia najbardziej odpowiadającego potrzebom. Bezpłatna ochrona Car Assistance dołączana do pełnego wariantu ubezpieczenia.

Możesz ubezpieczyć pojazd zarejestrowany w Polsce wraz z jego wyposażeniem na wypadek uszkodzenia, zniszczenia, utraty pojazdu lub jego wyposażenia wskutek następujących zdarzeń:

  • wypadku drogowego przy współudziale innych pojazdów lub uczestników ruchu drogowego,
  • pozostałych wypadków powstałych na skutek nagłego działania siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z innymi pojazdami, osobami, przedmiotami lub zwierzętami — pochodzącymi z zewnątrz pojazdu,
  • uszkodzenia przez osoby trzecie,
  • kradzieży,
  • pożaru, wybuchu, osmolenia;
  • huraganu, gradu, uderzenia pioruna, powodzi, osuwania się lub zapadania ziemi, lawiny, lub innych sił przyrody;
  • nagłego działania czynnika termicznego i chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu.

PostHeaderIcon

Reklama